Načítání obsahu...

Uživatel byl odhlášen

Nesprávné jméno nebo heslo

Služby

Projektová příprava staveb

 • zpracování všech stupňů projektové dokumentace vyžadované dle stavebního zákona č.  183/2006 Sb. v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění
 • vypracování studií proveditelnosti včetně odborných odhadů nákladů  stavby
 • vypracování dokumentace souborného řešení (Basic Design)
 • vypracování prováděcí dokumentace (Detail Design) 
 • vypracování položkových rozpočtů nákladů stavby
 • konstrukční výkresy
 • vypracování protokolů o určení vnějších vlivů
 • návrh elektrické požární signalizace (EPS)
 • vypracování požární bezpečnosti staveb (PBS)
 • vypracování odborných posudků a analýz
 • zpracování statických výpočtů
 • vypracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)
Projektová příprava staveb